Twój e-PIT czyli prostsze rozliczanie podatków

Statystyki Ministerstwa Finansów pokazują, że ponad 10 milionów podatników w pierwszym kwartale roku 2018 złożyło swoje zeznania podatkowe w formie elektronicznej. Jest to wynik godny podziwu, gdyż PIT-y za rok 2017 składane przez Internet to aż 2/3 wszystkich przedstawionych zeznań. Duże zainteresowanie elektronicznymi deklaracjami PIT poskutkowało uruchomieniem nowej usługi, jaką Ministerstwo Finansów przygotowało dla podatników. Czym jest usługa „Twój e-PIT”?

Propozycja rządu wejdzie w życie już 15 lutego 2019 roku. Podatnicy zyskają dzięki niej dostęp do indywidualnych kont, na których przygotowana będzie dla nich uzupełniona deklaracja PIT-37 i PIT-38. Samo rozliczenie PIT przebiegać będzie na podstawie danych, jakimi dysponuje Krajowa Administracja Skarbowa. Podatnik ma możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian w zeznaniu podatkowym, polegających między innymi na uzupełnieniu kwot przysługujących ulg, czy wskazaniu celu, na jaki przekazany ma być 1% podatku. „Twój e-PIT” automatycznie generuje cyfrowe formularze i wysyła je do rozliczenia 30 kwietnia. Podatnik nie musi więc samodzielnie uzupełniać deklaracji, a tym samym dostarczać do Urzędu Skarbowego dokumentów, które potwierdzają między innymi prawo do skorzystania z ulg. Rozliczanie podatku jest proste, a w przypadku braku praw do odliczeń i ulg e-PIT nie musi być weryfikowany przez podatnika.
Przedsiębiorcy w „Twój e-PIT” już w 2020 roku

Jak zapowiada Ministerstwo Finansów ułatwienia w zakresie uzupełniania deklaracji PIT dotyczyć mają także przedsiębiorców. W 2020 roku planowane jest uruchomienie usługi „Twój e-PIT” rozliczającej deklaracje PIT-36 i PIT-36L. Tym samym także osoby prowadzące działalność gospodarczą będą miały dostęp do narzędzia ułatwiającego im obowiązek składania deklaracji podatkowej. W przyszłym roku rozliczenie PIT generowane będzie nie tylko na podstawie informacji dostarczonych od podatników, czy zeznań podatkowych złożonych we wcześniejszych latach, lecz także na podstawie informacji zgromadzonych przez bazy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także numerów PESEL.
E-formularz z bezpieczeństwem danych

Generowana deklaracja podatkowa ma dostęp do wrażliwych danych podatnika, stąd zespół opracowujący aplikację „Twój e-PIT” dużą uwagę przyłożył do kwestii zabezpieczeń. Obok rozwiązań legislacyjnych przygotowano specjalny dostęp do Portalu Podatnika, który możliwy będzie tylko po zweryfikowaniu użytkownika darmowych Profilem Zaufanym, wygenerowanym podpisem elektronicznym lub informacjami identyfikacyjnymi danego podatnika (między innymi kwota osiąganych przychodów). Sama platforma uruchomiona zostanie już 15 lutego 2018 roku dając podatnikom dostęp do wygenerowanej automatycznie deklaracji podatkowej. Krajowa Administracja Skarbowa pozwala na weryfikowanie danych zawartych w zeznaniu, ich zmianę i uzupełnienie. Co ważne, podatnik ma także możliwość odrzucenia formularza w „Twój e-PIT” i zdecydowania o samodzielnym rozliczeniu. Jak podkreślają osoby odpowiedzialne za stworzenie systemu rozliczeń- gdy podatnik nie zrobi nic ze swoim e-rozliczeniem system uzna, że został on zaakceptowany i to właśnie ten formularz zostanie rozliczony.
Dlaczego Polacy wybierają e-Deklaracje?

Popularność e-Deklaracji wzięła się z prostego działania, jakie podjąć musi podatnik podczas rozliczania z Urzędem Skarbowym. Dzięki „Twój e-PIT” składanie zeznań podatkowych będzie jeszcze łatwiejsze, ponieważ automatycznie pobrane przez Krajową Administrację Skarbową dane pozwolą wygenerować gotowy formularz PIT bez angażowania podatnika. Tym samym cyfrowy system rozliczenia PIT od ponad połowy podatników żyjących w Polsce wymagać będzie dwóch kliknięć na monitorze- taka bowiem ilość osób nie podlega ulgom i odliczeniom, stąd niezbędne do uzupełnienia deklaracji podatkowej dane system „Twój e-PIT” pobierze z udostępnionych mu baz informacji. Ministerstwo Finansów szacuje, że po przeprowadzeniu kampanii informacyjnej wśród społeczeństwa już w 2019 roku Krajowa Administracja Skarbowa przekaże „Twój e-PIT” blisko 25 milionom podatników.

Usługa „Twój e-PIT” ułatwiać ma podatnikom składanie swoich corocznych deklaracji majątkowych. Automatycznie wypełniane przez Ministerstwo Finansów formularze mogą być zmieniane przez podatników, a 30 kwietnia automatycznie wysyłane zostają do rozliczenia. Planowane w 2020 roku poszerzenie usługi ma objąć także deklaracje PIT-36 i PIT-36L składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. System ułatwić ma rozliczanie podatków i przydzielanie ewentualnych zwrotów.