Co można, a czego nie można, odliczyć od podatku?

Każda osoba, która osiąga dochód z etatu bądź z innych umów cywilno-prawnych ( umowa o dzieło, umowa zlecenie) zobowiązana jest do złożenia zeznania podatkowego za 2018 rok. Oczywiście najlepiej  złożyć  PIT online jest to dużo szybsze i prostsze rozwiązanie. Dzięki podatnik temu może szybciej otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Jednak co tak naprawdę  podatnik możne odliczyć w PIT by uzyskać większy zwrot?

Co można odliczyć od podatku za 2018 rok?

Istnieje całkiem dużo możliwości do odliczenia. od podatku Jednak najpopularniejszą forma odliczenia wśród wszystkich podatników są składki ZUS. Od podatku można odliczyć składkę zdrowotną odprowadzaną do ZUS. Z tej możliwości odliczenia mogą skorzystać tylko ci podatnicy,którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, podatku liniowego, ryczałtu czy karty podatkowej. Jednak z tej ulgi mogą skorzystać jedynie Ci podatnicy, którzy faktycznie opłacali składki zdrowotne. 

Kolejną bardzo popularną ulgą wśród wielu podatników jest ulga prorodzinna. Ulga ta przysługuje nie tylko rodzicom czy rodzicom zastępczym, ale także prawnym opiekunom z którymi zamieszkuje dziecko Ten rodzaj ulgi można odliczyć tylko w zeznaniu PIT-36 oraz PIT- 37. Ulga przysługuje nie tylko na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, ale także na każde uczące się dziecko do 25 roku życia jeśli dziecka dochód za rok podatkowy nie przekracza 3089 zł.  Ulga ta przysługuje za każdy miesiąc sprawowanej władzy rodzicielskiej ( w przypadku nowo narodzonego czy przysposobionego) dziecka. Może ją otrzymać rodzinna z jednym dzieckiem jeśli dochód małżonków w roku podatkowym nie przekroczył 112 tyś zł, a osoby nie pozostającej w związku małżeńskim 56 tyś. Jednak osoba samotnie wychowująca dziecko może otrzymać tą ulgę jeśli jej dochód za rok podatkowy nie przekroczył 112 tyś zł. Wysokość ulgi za  pierwsze i drugie dziecko wynosi 92,67 zł, a na trzecie dziecko już 166,67 zł. Natomiast na czwarte i kolejne to 225 zł. 

Z ulgi na internet  może skorzystać każdy podatnik tylko dwukrotnie. Jeśli oczywiście do tej pory nie korzystał z tego rodzaju ulgi. Przysługuje ona tylko tym podatnikom, którzy rozliczają się za pomocą PIT-36 oraz PIT- 37. Maksymalna wysokość ulgi to 790 zł za rok podatkowy.

Krwiodawstwo jest to ekwiwalent pieniężny za każdy litr krwi. Obecnie jest to 130 zł. Darowizna musi być udokumentowana odpowiednim zaświadczeniem.
Organizacje porządku publicznego wysokość darowizny także dane instytucji musza być udokumentowane potwierdzeniem wpłaty.
Kult religijny tak samo jak w przypadku organizacji wysokość darowizny także dane instytucji musza być udokumentowane potwierdzeniem wpłaty.

Odliczenie od podatku przysługuje również osobom, które oszczędzają na IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Podatnik chcący skorzystać z tej ulgi musi posiadać tylko dowód wpłaty na IKZE.

Ulga rehabilitacyjna dotyczy tylko tych podatników, którzy posiadają  orzeczenie o niepełnosprawności bądź osób niepełnosprawnych będących na utrzymaniu podatnika. W skład tej ulgi wchodzą wydatki poniesione na ułatwienie wykonywanych  życiowych czynności, które poniosła osoba niepełnosprawna bądź podatnik, który posiada na swoim utrzymaniu osobę niepełnosprawną.

Od tego roku podatnicy mogą skorzystać z ulgi termoizolacyjnej. Ulga ta jest dedykowana dla podatników, którzy są „właścicielami bądź współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych ponoszący wydatki na termoizolację”. Podatnik może odliczyć aż 53 tyś. zł przez maksymalnie 6 lat. Jednak czas realizacji inwestycji nie może przekraczać 3 lat.

Podatnik sam dokonuje wyboru w jaki sposób zamierza rozliczyć się z podatku. Naturalnie zawsze można skorzystać z usług biura rachunkowego, które szybko i precyzyjnie rozliczy PIT. Jednak zawsze podatnik może rozliczyć PIT oneline nie generując sobie  przy tym żadnych dodatkowych kosztów.