Ile wynosi podatek od wygranych w grach i loteriach?

Kto z nas nie chciał by wygrać w konkursie czy loterii dużych pieniędzy, które pozwoliły by nam w końcu trochę odetchnąć. Gdy słyszymy o kolejnych padających wygranych myślimy sobie, czemu nie ja? Jednak musimy wiedzieć, że z wygraną wiążą się również obowiązki, jednym z nich jest obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Zapoznaj się z naszym artykułem, jeżeli chcesz dowiedzieć się ile podatek od wygranej wynosi, kiedy należy go uiścić i jak ująć go w rocznym rozliczeniu podatkowym.
Podatek od wygranej lub darmowego prezentu,  zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 10 % wygranej i pobierany jest jako zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek ten jest pobierany od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, jak również nagród ze sprzedaży premierowej. Dotyczy to zarówno wygranych w Polsce, jak i na terenie innego kraju należącego do EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

Podatnik, który otrzymał nagrodę, nie będzie więc musiał odprowadzać podatku od wygranej do urzędu skarbowego. Organizacja która przekazała wygraną pobiera i odprowadza 10% wygranej do urzędu skarbowego. Podatnik nie ma obowiązku ujmowania uzyskanego przychodu z tytułu wygranej w rocznym zeznaniu podatkowym.

Istnieją ustawowo określone przypadki kiedy nie trzeba płacić podatku od wygranej. Przede wszystkim obowiązek zapłaty podatku od wygranej nie dotyczy wygranych w konkursach organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu. Kolejnym przypadkiem jest sytuacja gdy konkurs w którym wygrałeś nagrodę był o specjalistycznej tematyce, jak na przykład tematyka naukowa, dziennikarska, sportowa, kulturalna czy artystyczna, a także nagrody w konkursach dotyczących sprzedaży premierowej – jedyny warunek to, że wygrana lub prezent nie przekroczy równowartości 760 zł. Ulga ta dotyczy jedynie przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą lub osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą zobowiązany jesteś opodatkować otrzymaną nagrodę jako przychód uzyskany z działalności. Warunek, nagroda lub prezent ma związek z prowadzoną firmą.

Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku od wygranej tyczy się również wygranych w liczbowych grach losowych. Warunkiem by wygrana nie podlegała opodatkowaniu jest to, że wartość nagrody nie może przekroczyć 2280 złotych.

Podsumowując, podatek od wygranej obciąża osobę, która wygrała i otrzymała nagrodę. Natomiast obowiązkiem rozliczenia podatku jest obciążony organizator konkursu. W rzeczywistości organizator pomniejsza więc wygraną o 10% i przekazuje do urzędu skarbowego.

Każdy podatnik jak co roku ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe do właściwego dla siebie urzędu, można to zrobić w formie papierowej lub wypełniając PIT online, jednak obdarowany nie wskazuje wygranej w rocznej deklaracji podatkowej. W rzeczywistości może jednak dojść do sytuacji, gdy wygrany będzie chciał dokonać sprzedaży nagrody. W tym przypadku sprzedaż będzie wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku, ale podatek ten będzie wtedy podatkiem od wzbogacenia, co więcej przychód wykazuje się wtedy w rocznej deklaracji podatkowej. Natomiast jeżeli odsprzedaż nagrody nastąpi 6 miesięcy od momentu wygrania nagrody, wtedy nie powstaje obowiązek płacenia podatku z tytułu sprzedaży.

Jeżeli wygrana pada poza granicami Polski , wygrany ma obowiązek odprowadzenia podatku od wygranej na własną rękę. W praktyce wygląda to tak, że wygrany musi wykazać wygraną w zeznaniu podatkowym a następnie osobiście odprowadzić podatek do odpowiedniego urzędu skarbowego niezależnie od wartości wygranej, nie obowiązują tu żadne limity które zwalniały by z obowiązku zapłaty podatku od wygranej.