Kto powinien i do kiedy złożyć PIT 38

Kto powinien złożyć PIT 38?

PIT 38 jest to formularz deklaracji podatkowej dla osób, które w ubiegłym roku osiągnęły przychód w ramach dochodów kapitałowych. Co to oznacza w praktyce?
Osoba fizyczna – przychód dla PIT 38 brany pod uwagę jest w ocenie osób fizycznych, nie przedsiębiorstw.

Dochody kapitałowe – papiery wartościowe (akcje, obligacje…), członkostwo w spółce (nabycie udziałów w spółce o osobowości prawnej w zamian za wkład niepieniężny, jeżeli nie jest to przedsiębiorstwo) , posiadającej osobowość prawną. Co ważne, konieczność rozliczenia, najlepiej poprzez PIT przez internet, zachodzi wtedy, gdy podatnik dokonuje zbycia któregoś z wymienionych lub innego instrumentu finansowego. 

W sytuacji, gdy podatnik w okresie rozliczeniowym osiąga przychód w ramach zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółce, posiadającej osobowość prawną lub dochód z zagranicznego kapitału, nieopodatkowanego na tamtejszych zasadach, zobowiązany jest rozliczyć swoje przychody w ramach deklaracji PIT 38, poprzez PIT przez internet. Jeżeli dochód podatnika, osiągającego dochód za granicą został już opodatkowany, kwota należnego według ustawy o podatku dochodowym od osób  fizycznych, może zostać pomniejszona o już zapłacone środki. Podatek dochodowy, wynikający z zeznania PIT 38 opłacany jest na poziomie 19 %. PIT 38 muszą złożyć również podatnicy, którzy osiągają dochód kapitałowy, opodatkowany na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego. Bardzo istotną kwestią przy rozliczeniach corocznych jest właściwe ujęcie dochodów podatników, pozostających w związku małżeńskim. W przypadku deklaracji PIT 38 oraz wynikających z niej, wykazanych przychodów, małżonkowie nie mogą rozliczyć się wspólnie. Zakaz wspólnego rozliczenia dotyczy tylko deklaracji PIT 38, jeżeli jest więc możliwość wspólnego rozliczenia się z małżonkiem w ramach pozostałych rodzajów dochodu oraz wynikających z nich innych wzorów deklaracji, można skorzystać z takiej formy rozliczenia. Do rozliczenia w ramach deklaracji PIT 38 może być konieczny PIT 8C, który musi zostać wygenerowany przez biuro finansowe, w sytuacji gdy przychód kapitałowy miał miejsce w związku z ich działalnością, jako pośrednika. PIT 8C jest formularzem, informującym o wysokości przychodów finansowych w ubiegłym roku.  

Do kiedy złożyć PIT 38?

Deklarację PIT 38 należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2019 r. za rok ubiegły. Termin ten jest nieprzekraczalny. Data, określająca ostateczny termin złożenia deklaracji została wprowadzona zamiast terminu, określającego koniec lutego. Podatnicy, którzy wypełniają PIT przez internet, mają więc czas, aby dokładnie wypełnić formularze, korzystając z intuicyjnie wykonanych podpowiedzi. Jeżeli podatnik, który w roku ubiegłym, dla którego obliczany jest podatek dochodowy, uzyskał na terytorium Polski dochód, określony w ramach przychodów kapitałowych, oraz planuje opuszczenie terenu Polski przed 30 kwietnia 2019 r. powinien przed wyjazdem rozliczyć się z Fiskusem. Przed opuszczeniem terenu Polski należy złożyć PIT 38 oraz opłacić zobowiązanie.