Podatki. Do kiedy powinieneś rozliczyć PIT za 2018/2019 rok!

Początek każdego roku to czas, gdy każdy podatnik musi złożyć rozliczenie PIT za rok poprzedni. Każdy bez wyjątku musi rozliczyć z przychodów uzyskanych w ubiegłym roku oraz dopłacić brakujący podatek lub odebrać nadpłatę, jeśli taka wystąpiła. Podatnicy rozliczają się w różny sposób w zależności od rodzaju i źródła uzyskania dochodów oraz wyboru formy opodatkowania. Korzystają przy tym z odpowiednich rodzajów formularzy PIT. Każdy z tych sposobów rozliczenia ma inny termin graniczny, do końca którego podatnik powinien złożyć zeznanie w Urzędzie Skarbowym. Sprawdź do kiedy powinieneś rozliczyć PIT za 2018/2019 rok.

Rozliczenie PIT

Najpopularniejszym zeznaniem podatkowym jest PIT-37. Jest to typowa deklaracja podatkowa składana przez różnego rodzaju zleceniobiorców i pracowników firm. Podatki, a w zasadzie zaliczki na podatek, w takim przypadku co miesiąc oblicza i opłaca pracodawca, czyli inaczej płatnik. Jest on zobowiązany dostarczyć pracownikowi do końca lutego PIT-11 z uwzględnieniem wszystkich przychodów oraz wysokości przelanych zaliczek na poczet podatku dochodowego. Pracownik mając taki dokument może uwzględniając dodatkowo inne dochody oraz przysługujące mu ulgi i odliczenia złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz PIT-37. Ma na to czas maksymalnie do 30 kwietnia 2019 roku. Jest to również graniczna data dla składania deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Nieco mniej czasu na rozliczenie PIT mają podatnicy składający deklarację PIT-40A, gdyż muszą to uczynić maksymalnie do 28 lutego 2019 roku. Najmniej czasu na rozliczenie z fiskusem mają osoby składające deklaracje PIT-16A, PIT-19A i PIT-28. W tym przypadku ostateczny termin złożenia deklaracji mija 31 stycznia 2019. Są to deklaracje podatkowe przeznaczone dla osób rozliczających się przy pomocy karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Kiedy otrzymam zwrot podatku

Jeśli z wyliczeń dokonanych na rozliczeniu podatku za 2018 rok otrzymamy informację, że należy nam się zwrot nadpłaconego podatku, to Urząd Skarbowy ma aż trzy miesiące czasu na oddanie nam pieniędzy. Co ważne, istotny jest tutaj termin złożenia przez nas deklaracji. Jeśli więc należy nam się zwrot nadpłaconego podatku za 2018 rok, to nie warto jest czekać ze złożeniem PIT do ostatniego dnia. Składając bowiem deklarację PIT ostatniego możliwego dnia, czyli 30 kwietnia, na zwrot podatku możemy czekać nawet do ostatniego dnia lipca 2019 roku. Urzędy skarbowe informują jednak, że możliwe jest szybsze otrzymanie zwrotu o ile naszą deklarację podatkową złożymy przez internet a jako preferowaną formę zwrotu wybierzemy przelew na konto bankowe. Wtedy czas oczekiwania na zwrot ulegnie znaczącemu skróceniu. Aby złożyć rozliczenie PIT przez internet wystarczy skorzystać z jednego z darmowych programów PIT dostępnych online.